Przejdź do treści

Zarząd

Zarząd
Jerzy Nowik – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Sonia Buńkowska

Członkowie Rady Nadzorczej
Barbara Latomska
Krzysztof Makowski